หลายภาคส่วนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมบริจาค “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2563” (ชมคลิป)

#สุรินทร์#หลายภาคส่วนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมบริจาค “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2563” เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ยอดรวมกว่า 1.45 ล้านบาท

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับบริจาคเงินจาก นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ

ตลอดจนประชาชนชาวสุรินทร์ที่มีจิตใจเป็นอันกุศล ร่วมบริจาคให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันเอก(พิเศษ)อัครสิทธิ์ ปะกิระตา นปก.มทบ.27 ช่วยราชการ มทบ.25 นายทวี ฤทธิเสน ผู้บัญชาการเรือนอำเภอกันทรลักษ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์ พันตำรวจโท พชรพล พรมตวง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ร่วมบริจาค ในงาน “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2563 “

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ อาทิ การดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล การดำเนินโครงการในพระราชดำริ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในสังคม การสนับสนุนกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด จิตอาสากาชาด และกิจการอื่นๆ ของสภากาชาดไทย เป็นต้น

ซึ่งการปฏิบัติภารกิจไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากสภากาชาดไทยแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ ซึ่งงานวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ 2563 มีหน่วยงานเข้าร่วมและบริจาคเป็นจำนวนเงินข้างต้นในวันงานจำนวน 1,450,087 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม