สุรินทร์ ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์ ยืนยัน แม้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจะเกินความจุ แต่ยังสามารถรับน้ำได้อีก เผยไม่ประมาท วางแผนระบายน้ำและรับมือกรณีน้ำมากเกินการระบาย (ชมคลิป)

สุรินทร์ ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์ ยืนยัน แม้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจะเกินความจุ แต่ยังสามารถรับน้ำได้อีก เผยไม่ประมาท วางแผนระบายน้ำและรับมือกรณีน้ำมากเกินการระบาย

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำนางรอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำจังหวัดสุรินทร์ว่า อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงขณะนี้มีปริมาณน้ำประมาณ 24.15 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 109.96 ของความจุอ่างฯ (ความจุที่ระดับเก็บกัก 21.96 ล้านลูกบาศก์เมตร)

ซึ่งเกินความจุอยู่ 2.19 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ อย่างต่อเนื่อง โครงการชลประทานสุรินทร์ ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำโดยจะพยายามเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด ระบายให้น้อยที่สุด แต่ไม่ให้ล้นตลิ่ง และรอดูฝนที่จะตกลงมาต่อจากนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ำมากเกินไปจนล้นสปิลเวย์ จะเปิดการระบายน้ำลงคลองส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อไปเก็บกักในแก้มลิง และหนองน้ำตามแนวคลอง และหากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ มีปริมาณมากกว่าการระบายน้ำ อาจจำเป็นต้องมีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อระบายน้ำลงลำห้วยเสนง

ซึ่งจะมีผลกระทบกับพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 13,18 ตำบลเฉนียง หมู่ที่ 21 ตำบลนอกเมือง หมู่ที่ 2,3,4,5,10 ตำบลคอโค และหมู่ที่ 11,15,17 ตำบลท่าสว่าง โดยโครงการชลประทานสุรินทร์ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอเมืองเพื่อทราบ และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณสองฝั่งห้วยเสนงในพื้นที่ดังกล่าว ให้เตรียมรับมือ หากต้องมีการระบายออกเพื่อรักษาความมั่นคงทางโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม