CEO ฟูออร่า รับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี TOP BUSINESS AWARDS 2020

เชียงใหม่-CEO ฟูออร่า รับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี TOP BUSINESS AWARDS 2020

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นางสาวศศิร์รัช โอภาสนิพัทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟูออร่าเวลธ์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563”TOP BUSINESS AWARDS 2020”รางวัลต้นแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่า โครงการเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจ โดยมีองคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

 

การพัฒนาสังคมระบบเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การสื่อสารคมนาคมและการพัฒนาประเทศในทุกมิติมีความสำคัญในขณะการเติบโตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของภูมิภาคในยุคอนาคตของประเทศอาเซียน ประเทศไทยสมควรสร้างความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศด้านสังคมธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงของประเทศ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาและความเข้มแข็งของประเทศ การยกระดับคุณภาพธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในการดำเนินธุรกิจกิจการ ท่ามกลางการแข่งขันระดับสากล การจัดการด้านการพัฒนาองค์กรและการดำเนินการกิจการธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของชาติ

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรธุรกิจที่จะช่วยอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้เข้าใจถึงในผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนำนโยบาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องให้กำลังใจแก่องค์กรธุรกิจทั่วไป ที่มีความสามารถเป็นการสรรค์สร้างองค์กรเพื่อรับมือและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเป็นที่มาของโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจต่างๆรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี TOP BUSINESS AWARDS 2020 คือรางวัลต้นแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่าเป็นโครงการ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจไทย และสมาชิกกลุ่ม ประชาคมอาเซียน

โดยจัดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารและการปฏิบัติและการจัดการขององค์กรในการปฏิบัติหน้าที่การงานวิสัยทัศน์จนประสบความสำเร็จในองค์กรหน่วยงานธุรกิจ ที่นำ คุณประโยชน์แก่สังคมเศรษฐกิจของไทย เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไปเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สร้างขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตามเป้าหมายจุดประสงค์ขององค์กรอีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่