ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน พลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 และประธานคณะกรรมการกีฬามวยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ชมคลิป)

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน พลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 และประธานคณะกรรมการกีฬามวยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ร้านลาบนัว ถนนพหลโยธิน สะพานควาย กรุงเทพฯ ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการกีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำ คณะที่ปรึกษา,คณะกรรมการ,คณะอนุกรมการ กีฬามวยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านพลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 และประธานคณะกรรมการกีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมีดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ปรึกษาคณะกรรมการกีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติดร.อภินันท์ เหลืองพิพัฒน์สร ที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางอรัญญา เผือกพิพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการ, อนุกรรมการ , ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย

ด้านดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬามวยสำนักงาน แห่งชาติได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้กระผมพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและอนุกรรมการกีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านพลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ ที่ท่านได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 มาร่วมอวยพรให้กับท่านขอให้ท่านดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนให้มีแต่ความสุขปราศจากโจรผู้ร้าย

และขอให้ท่านได้ดูแลกีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดียิ่งๆขึ้นไปและในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ทางคณะกรรมการและที่ปรึกษาตลอดจนอนุกรรมการกีฬามวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปส่งท่านที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย สุดท้ายนี้ขอให้ท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน