รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

เชียงใหม่-รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอาคารหอผู้ป่วยเวียงพิงค์ (Premium Ward)

โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยเวียงพิงค์ (Premium Ward) และห้องประชุมบัวระวง (พุทธรักษา) ชั้น 4 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม