สทท.ชม.ร่วมกับ CAMT มช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ (ชมคลิป)

เชียงใหม่ -สทท.ชม.ร่วมกับ CAMT มช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

 

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ​สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (สทท.ชม. )ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยี (CAMT)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้พื้นฐานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ โดยมีนายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม ที่ ห้องพลอยไพลิน โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ คนในวงการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังส่งผลระยะยาวกับผู้ที่เคยมีอาชีพด้านท่องเที่ยวให้ฟื้นตัว

โครงการนี้เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ ประชาชนและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านภาคผลิต ภาคบริการ โดยเฉพาะในที่ประชุมแห่งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้แข็งแรงไปสู่ธุรกิจในเรื่องของซัพพลาย เชนในโลก Digital ในสินค้าและบริการที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และธุรกิจที่สามารถปรับตัวเองจากที่มีหน้าร้านออฟไลน์ ไปสู่ออนไลน์ได้ก็จะมีช่องทางเพิ่มขึ้น ช่องทางที่เพิ่มขึ้นก็มีโอกาสนำมาซึ่งรายได้อีกทางหนึ่ง

โดยการอบรมจะเป็นการให้ความรู้และ Workshop นำคนวงการท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบการเป็นผู้ขายออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยี่มาช่วยโดยมี 3 เรื่อง หลักๆ สำคัญ คือ1. Digital Commerce : E-Commerce Platform Local to Global ยอดฮิต Alibaba 2. Digital Consumption : เทคนิคการปรับตัวและบริหารจัดการธุรกิจประเภทขนส่ง Delivery
3. Digital Transformation : เทคนิคการ Live ขายของอย่างมืออาชีพ

การจัดการอบรมโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ ครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้สนใจจำนวนมาก สมัครเข้ามาเกินจำนวนที่ตั้งไว้จำนวนมากแต่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ก็ยินดีรับผู้ที่สนใจนั้นทั้งหมดเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนในวงการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ที่มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบด้านอาชีพในช่วงนี้ ให้ได้มากที่สุดและ

หวังว่าจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากโควิด -19 ระบาดให้ผ่านพ้นไปได้ในระยะเวลาที่ยากลำบากนี้ให้ได้ และให้ได้ความรู้ต่อยอดและสมัครเข้าสู่โครงการแล้วได้รับทุนเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจ มีความแข็งแรงและนำมาซึ่งรายได้ ช่วยให้เกิดนักขายหน้าใหม่ และเกิดการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด

นายฉัตรสวี ไตรศรีศิลป์ หนึ่งในผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอบรมโครงการที่ดี เนื่องจากว่าบริษัทฯที่ทำอยู่ ทำแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับ สกินแคร์ เราค้นพบว่าในช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ตั้งแต่เจอพิษโควิด เราจะเห็นว่าธุรกิจปรับตัวเข้าสู่โลกของ Digital ในเรื่องของออนไลน์มากขึ้น จากโครงการนี้จะเห็นว่ามีการนำวิทยากรหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านของเทคโนโลยีดิจิตอล มาช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการรวมถึงกลุ่มนักศึกษา

เราจะได้รับการต่อยอดและทำให้ธุรกิจเดิมของเราที่อาจจะมียอดขายในระดับหนึ่งสามารถใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลแบบนี้จากโครงการดีๆแบบนี้ ไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าการขายและทำให้สินค้า เราขายได้ดี มีธุรกิจเติบโต สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มหรือว่าบริษัทอื่นๆที่มีแพลตฟอร์มดิจิตอลดีๆอยู่แล้ว ได้ เพราะเดิมแบรนด์ของเรามีการขายผ่านทางโซเซียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ไลน์ จากโครงการนี้ทำให้เราได้รับสิ่งใหม่ๆในเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศ อย่างหัวข้อที่มีการเข้าสู่เว็บไซต์ Alibaba เราก็อยากจะเอาหัวข้อและข้อมูลตรงนี้มาพัฒนาเพื่อให้สินค้าเราได้ส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วย

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม