ฟิลลิปตะกาฟุล คืนความดีสู่สังคม มอบทุนเยาวชนชายแดนใต้ 4 จังหวัด

นราธิวาส-ฟิลลิปตะกาฟุล คืนความดีสู่สังคม มอบทุนเยาวชนชายแดนใต้ 4 จังหวัด

 

ผู้สื่อข่าวรายงานณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี วันที่ 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บ.ฟิลลิปตะกาฟุล ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ เยาวชน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการเรียนดี แต่ฐานะยากจน ด้อยโอกาส คืนความดีสู่สังคม โดย ดร.อณัส อมาตยกุลประธานคณะกรรมการฟิลลิปชะรีอะฮ์ ผู้ดูแลโครงการ “ฟิลลิปตะกาฟุล”

พร้อมกับคุณชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย และ CAO บริษัทฟิลลิปประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) โดยมีดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ,ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี,ผศ.ดร.อะห์มัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงร่วมแสดงความยินดีด้วย

ซึ่งในการมอบทุนครั้งนี้ โครงการฟิลลิปตะกาฟุลได้มอยทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 60 ทุน เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ,ปัตตานี,นราธิวาส และสงขลา ซึ่งผู้ได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติ คือ 1.เป็นคนดีของสังคม 2.ฐานะยากจน 3.มีความมุมานะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน


โดยจัดงานมอบทุนการศึกษา ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี ระหว่างนี้ ทางคณะผู้บริหารฯได้มีโอกาสเดินทางเยี่ยมเยียนท่านจุฬาราชมนตรี และพบปะครอบครัวของเด็กๆนักเรียนเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนอีกด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม