ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ ” เรือ ต.91″

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ ” เรือ ต.91″ ณ อ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 


วันนี้ (27 กันยายน 2563) เวลา 18.01 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ “เรือ ต. 91” ณ บริเวณอ่าวดงตาลหน้าสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

 


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระทัยในกิจการทหารเรือ มาแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่กองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 ภายหลังเสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้าง” ซึ่งในครั้งนั้นได้ทรงพระราชทานวินิจฉัยและคำแนะนำในการต่อเรือแก่เจ้าหน้าที่กรมอู่ทหารเรือหลายประการ จนนำมาซึ่งโครงการต่อ เรือ ต.91

โดยโครงการได้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2511 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงออกแบบและให้คำแนะนำในการต่อเรือ รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทดลองขีดสมรรถนะเรือ ต.91 ด้วยพระองค์เอง จนปัจจุบัน กองทัพเรือได้พัฒนาขีดความสามารถในการต่อเรือจนเป็นที่ประจักษ์ อันได้แก่ชุดเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.991 และชุดเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เรือหลวงกระบี่ โดยกองทัพเรือ ได้สืบสานพระราชปณิธานในการต่อเรือ เพื่อพึ่งพาตนเองมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาของกองทัพเรือในการต่อเรือรบใช้เอง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองอีกทั้งยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมการต่อเรือรบภายในประเทศ ในเวลาต่อมา นับได้ว่า เรือ ต.91 เป็นปฐมบทของการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือและประเทศชาติ


จากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่กองทัพเรือ ในการต่อ เรือ ต.91 ในครั้งนั้น จึงเปรียบได้ว่า เรือ ต.91 เป็น เรือของพ่อ ตามที่ปรากฏเมื่อครั้งที่กองทัพเรือ ได้จัดงาน “50 วัน แห่งความอาลัย รวมหัวใจเรือของพ่อ” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยนำเรือ ต.91 มาจอดเทียบท่า ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งนำมาซึ่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ทั้งกำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป


เรือ ต.91 มีประวัติการใช้ราชการยาวนานเป็นเวลาถึงกว่า 51 ปี จนกระทั่งกองทัพเรือได้พิจารณาเห็นว่า เรือ ต.91 นั้น มีสภาพทรุดโทรมมาก การซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไป ไม่มีความคุ้มค่าจึงเสนอกระทรวงกลาโหมให้ปลด เรือ ต.91 ออกจากระวางประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริว่า กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้ แล้วจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหารเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชน และ เรือ ต.91 เป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ที่เป็นตำนานของกองทัพเรือ แสดงถึงความเกี่ยวพันระหว่าง พระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือและประเทศชาติ ที่พระองค์ ทรงมีความห่วงใยในด้านการพัฒนากำลังรบอย่างชัดแจ้งและเป็นที่ประจักษ์แก่กองทัพเรือ


ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกองทัพเรือโดย กองเรือยุทธการ จึงมีความตั้งใจที่จะนำเรือ ต.91 ที่ปลดระวางประจำการมาอนุรักษ์จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.91” ณ บริเวณอ่าวดงตาล โดยใช้ทุนจากการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการฯและรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม เดิน -วิ่ง เทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โดยได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติ พระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบและต่อเรือของพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กองทัพเรือ


โดยในส่วนของพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ ” เรือ ต.91″ ที่จัดให้มีขึ้น บริเวณชายหาด หน้าอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ ในวันนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การแสดงบินหมู่สีควันธงชาติโดยพารามอเตอร์ การแสดงดนตรีแจ๊สบทเพลงพระราชนิพนธ์จาก วงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงพลุจำนวน 91 นัด นอกจากนั้น เรือใบที่เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ประเภทต่างๆ

รวมถึงเรือใบประเภทซูเปอร์มด รวม 91 ลำ จะได้ร่วมแล่นใบหน้าอ่าวดงตาลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ กองทัพเรือ และ กีฬาเรือใบ ซึ่งเป็นกีฬาที่ทรงโปรด และทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นใบ รวมทั้งมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง โดยในส่วนของเรือใบซูเปอร์มด นั้นเป็นเรือใบที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงออกแบบและจดลิขสิทธิ์ ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ เรือ ต. 91 แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของของอำเภอสัตหีบ อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สัตหีบต่อไป

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก