ผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางมาประกอบพิธีประดิษฐานพระพุทธศาสดาประชานาถ

เชียงใหม่-ผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางมาประกอบพิธีประดิษฐานพระพุทธศาสดาประชานาถ

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาประกอบพิธีประดิษฐานพระพุทธศาสดาประชานาถ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ , คุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และข้าราชการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ พร้อมกับร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธศาสดาประชานาถ


ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานในพิธีประดิษฐานพระพุทธศาสดาประชานาถ ได้ทำการอัญเชิญพระพุทธศาสดาประชานาถ มาประดิษฐาน ณ หอพระสถานีรายงานดอยอินทนนท์ พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีประดิษฐานพระพุทธศาสดาประชานาถ


นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ทำการมอบเงินสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดีขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม