สส.พิจิตรรับอาสาช่วยชาวบ้านเขาทรายร้องทุกข์ขอใช้ที่ดินราชพัสดุขุดสระแก้ท่วมช่วยภัยแล้งแต่ไม่คืบหน้า (ชมคลิป)

พิจิตร-สส.พิจิตรรับอาสาช่วยชาวบ้านเขาทรายร้องทุกข์ขอใช้ที่ดินราชพัสดุขุดสระแก้ท่วมช่วยภัยแล้งแต่ไม่คืบหน้า

 

วันที่ 26 ก.ย. 2563 นายภูดิท อินสุวรรณ์ สส.พปชร.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่หลังจากได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากราษฎร ว่า ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน อีกทั้งเมื่อถึงฤดูแล้งชาวบ้านเดือดร้อนมากขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร แต่ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากก็จะมีน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ที่ไหลมาจาก อ.ดงขุย ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มของ อ.ทับคล้อ น้ำไหลผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เหตุเพราะในพื้นที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิง สถานการณ์เป็นเช่นนี้มาหลายสิบปีแล้ว

ล่าสุด สส.ภูดิท ลงพื้นที่ไปพบกับ นายนเรศ ก้านยก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ ที่นำชาวบ้านเข้าร้องทุกข์ว่า เดือดร้อนมากในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร แต่พบแนวทางแก้ไขก็คือ ในหมู่บ้านของตนมีพื้นที่ราชพัสดุกว่า 100 ไร่ ปัจจุบันหมวดทางหลวงเขาทราย กรมทางหลวง เป็นผู้ได้สิทธิใช้พื้นที่ดังกล่าวเพียงบางส่วนเพื่อทำประโยชน์ แต่จริงๆแล้ว ยังมีที่ดินบางส่วนหลายสิบไร่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทิ้งรกร้างว่างเปล่าเป็นป่ารกร้าง ชาวบ้านเคยทำเรื่องผ่านเทศบาลเขาทรายอยากขอแบ่งพื้นที่ 10-15ไร่ เพื่อจะขอใช้ขุดเป็นอ่างเก็บน้ำหรือเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่อไป แต่ว่าเรื่องดังกล่าวกลับเงียบหายไป จึงอยากร้องทุกข์ผ่าน สส.ภูดิท ให้ช่วยประสานงานในเรื่องดังกล่าวช่วยชาวบ้านด้วย

เช่นเดียวกับ นายอนุวัฒน์ ศรีเมือง ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลเขาทราย , นางนิเวส จันทร์เมือง รองนายก ทต.เขาทราย ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก นายภานุวัฒน์ รัตนศฤงคาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย ก็ได้ร่วมลงพื้นที่พา สส.ภูดิท ดูจุดดังกล่าว ซึ่งเป็นป่ารกร้าง โดยยืนยันว่าจุดดังกล่าวถ้าได้ขุดเป็นสระน้ำหรือแก้มลิงก็จะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่น้ำไหลมาจาก อ.ดงขุย จ.เพชรบูรณ์ ได้ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่สูงห่างจากสี่แยกเขาทราย ประมาณ 3 กม. ถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำก็จะสามารถให้น้ำไหลจากที่สูงอยู่ที่ต่ำได้อย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในตำบลเขาทรายที่มีหลายพันหลังคาเรือนอีกด้วย

ในส่วนของ นายภูดิท อินสุวรรณ์ สส.พปชร.พิจิตร เขต 2 กล่าวรับปากรับอาสากับชาวบ้านว่า จะขอเป็นสื่อกลางในการเจรจากับแขวงทางหลวงพิจิตรหรือระดับผู้บริหารของแขวงทางหลวงและราชพัดุเพื่อที่จะขอแบ่งพื้นที่ 10-15 ไร่ ให้มีการขุดเป็นอ่างเก็บน้ำและทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพือให้ชาว ต.เขาทราย และชาว อ.ทับคล้อ ด้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทุกๆปีต่อไป ดังกล่าว

สิทธิพจน์ พิจิตร