“พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ของคนลำปาง”

ลำปาง # “พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ของคนลำปาง”

 


วันที่ 26 กันยายน 2563 สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8 “พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ของคนลำปาง” โดยมี ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้บรรยายพิเศษ เรื่องพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด – 19 จากนั้นได้มีเวทีเสวนา ในหัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ของคนลำปาง” ลำปางจัดการตันเอง ที่ สวนอาหารคลองสายลม บ้านหนองเจริญ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ “ซุ้มเฮียนฮู้ คนยะก๋าน ในลานกำกึ๊ด” เช่น กระบวนการเรียนรู้ผลงานการขับเคลื่อน 2 ประเด็น ที่สนับสนุนโดย สสส.
1.ประเด็นหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตรกรรม
2.ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และกระบวนการเรียนรู้ผลงานการขับเคลื่อนพื้นที่รูปธรรมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดบได้นำผลงานของ 15 พื้นที่ ทั้งระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน มาจัดแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ ตลอดระยะเวลาในปี 2563 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อพิจารณาหาฉันทมติต่อร่างเอกสาร/การประกอบรับรองฉันทมติในประเด็น “พลังลำปางสร้างเสริมสุขภาวะและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ”

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม