เพชรบูรณ์ ตำบลท้ายดง จัดอบรมโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัว

เพชรบูรณ์ ตำบลท้ายดง จัดอบรมโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัว

 

ที่ศูนย์เรียนรู้สุมนทาท้ายดง อ ม.4 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ได้มีพิธีปิดการอบรมโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัว หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมีนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยน.ส.ฉัตรนภา เมืองแป้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง พัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งและบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีปิด สำหรับการอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกได้ทำการอบรมมาจนครบ104วัน ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จาการทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆเช่น

กระเป๋า,ตระกร้า,กล่องใส่ทิชชู,หมวกฯลฯ ซึ่งทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปางคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมในโครงการนี้จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกได้เป็นอย่างดีและจำหน่ายได้มีตลาดรองรับ จะทำให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคงอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายจากเครือข่ายและหน่วยงานที่สนับสนุน นอกจากนี้ทางศูนย์เรียนรู้จะมีการติดตามผลพร้อมสนับสุนนงบประมาณในการดำเนินงานต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มฯและจะมีการอบรมเพิ่มเติมในครั้งต่อๆไปอีกด้วย

ยุทธ ศรีทองสุข /มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม