เพชรบูรณ์-ผู้ว่าฯมอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวังโป่ง

เพชรบูรณ์-ผู้ว่าฯมอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวังโป่ง

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดสว่างสันติวรรณ (วังพลับ) หมู่ 5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะสมาชิกเหล่ากาชาด นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางพบปะเยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังโป่ง

พร้อมรับฟัง ติดตาม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 200 ชุด และมอบจักรยานจำนวน 1คันให้กับนักเรียนที่ยากจน โดยมี นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้นำผู้เข้าร่วมงานทำบุญถวายเพลแด่พระสงฆ์และทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับทางวัดสว่างสันติวรรณ (วังพลับ)

ยุทธ ศรีทองสุข /เดชา มลามาตย์ ภาพข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม