ทหารเรือสัตหีบนำร่องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัด 30% และปราศจากมลพิษ

ทหารเรือสัตหีบนำร่องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัด 30% และปราศจากมลพิษ

 


ในวันนี้ 22 ก.ย.63 กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ทำพิธีลงนามข้อตกลงให้ บริษัท อีโนว่า อินทิเกรชั่น จำกัด เป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิต 240 กิโลวัตต์ มาใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยบริหารจัดการ ในการใช้พลังงานภายในกิจการร้านค้าสวัสดิการ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน ลดค่าใช้จ่ายได้ 20-30% เป็นพลังงานสีเขียว ที่สะอาด ลดมลพิษ

และนับเป็นโครงการนำร่องของกองทัพเรือ ที่ได้นำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ภายในหน่วยงาน โดยมี พลเรือตรี สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี ประธานกิจการร้านสวัสดิการ กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ นาย นพชัย ถิรทิตสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้


สืบเนื่องจาก แผนกภัณทุปกรณ์ กองเรือยุทธการ มีแนวคิดที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ขนาดกำลังการผลิต 240 กิโลวัตต์ มาใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงาน ให้แก่กิจการร้านสวัสดิการ โดยใช้พลังงานทดแทน พลังงานสีเขียว ที่สะอาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยมอบหมายให้ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด เป็นผู้ออกแบบและบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของแผนกภัณทุปกรณ์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม ซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการเผาไหม้ หรือของเสียจากการผลิตไฟฟ้าประเภทอื่น และที่สำคัญต้นทุนผันแปรด้านวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นสนับสนุนระบบ Smart Grid ซึ่งเป็นระบบการจัดการพลังงานที่ทันสมัย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


นาย นพชัย ถิรทิตสกุล กล่าวว่า ประโยชน์ของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 20-30 % และลดมลพิษ ได้จัดสร้างและใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งในประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า และไปถึงตะวันออก กลาง เช่น ประเทศกาตาร์ เป็นการนำเทคโนโลยีและความสามารถของคนไทยไปแสดงในต่างประเทศ

ซึ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ มีต้นทุนการผลิตต่ำเพราะเป็นพลังงานจากธรรมชาติ คือแสงอาทิตย์ โดยภาพรวมแล้วจะสามารถลดต้นทุน ทางด้านไฟฟ้าไปได้ 15 ถึง 20 เปอร์เซน ในส่วนของการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอนาคตจะทันสมัยรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทมีความคาดหวังว่า โครง การนี้ จะเป็นโครงการนำร่อง เพื่อนำไปสู่การนำเอาการบริหารจัดการที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในพื้นที่ของกองทัพเรือ


พลเรือตรี สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี กล่าวว่า โครง การนี้ กองทัพเรือ จะได้แบ่งเบาการหาพลังงานทดแทน ของกิจการไฟฟ้า ซึ่งทำงานหนักมาตลอด โครงการนี้นับเป็นจุดนำร่องที่จะสามารถให้หน่วยงานอื่นๆ ของกองทัพเรือ สามารถดำเนินการได้ อย่างน้อยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30 เปอร์เซนต์

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

 

ข่าวที่น่าติดตาม