#บุรีรัมย์# กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ปฏิบัติการ “พราน 26” ลุยเข้าช่วยเหลือส่งความห่วงใยและน้ำใจกู้ภัยช่วยน้ำท่วมบ้านพักครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

#บุรีรัมย์# กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ปฏิบัติการ “พราน 26” ลุยเข้าช่วยเหลือส่งความห่วงใยและน้ำใจกู้ภัยช่วยน้ำท่วมบ้านพักครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

 

วันที่ 19 กันยายน 2563 พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่าจากอิทธิพลพายุโนอึลหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ขอรับการสนับสนุนกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณบ้านพักครู จึงได้สั่งการให้กำลังพลพร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนของหน่วย พร้อมสนับสนุนกระสอบทราย ออกปฏิบัติการ “พราน 26” ลุยเข้าช่วยเหลือส่งความห่วงใยและน้ำใจกู้ภัยช่วยน้ำท่วมบ้านพักครููโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โดยมีคณะครูพร้อมด้วยเด็กนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รวมพลังร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ในการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมมือกันให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน จากอิทธิพลพายุโนอึลทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง น้ำไหลเข้าสู่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านพักครูซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำประกอบกับทางอำเภอละหานทราย กำลังดำเนินการวางท่อ ระบายน้ำยังไม่แล้วเสร็จจึงทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ในช่วงนี้ จึงทำให้พื้นที่บางส่วนของโรงเรียนกลายเป็นพื้นที่รับน้ำจากการที่ฝนตกลงมาในช่วงพายุโนอึลที่ตกอยู่ในขนาดนี้

โดยพื้นที่บ้านพักครูของโรงเรียนจึงได้รับผลกระทบเพราะเป็นพื้นที่ต่ำและกลายเป็นทางน้ำไหลผ่านจึงได้ขอความช่วยเหลือจากกำลังพลทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เพราะมีความเชื่อว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน โดยคณะครูพร้อมด้วยเด็กนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ยกมือไหว้ขอบคุณทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จากหัวใจ เป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อน “ เพราะพวกเราคือทหารของประชาชน”

พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ข่าว/ภาพ