อุบลราชธานี-ผู้ว่าอุบลราชธานี ประชุมติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ พายุโนอึล

อุบลราชธานี-ผู้ว่าอุบลราชธานี ประชุมติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ พายุโนอึล

 

19 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลาง ชั้น 2 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามสถานการณ์ผลกรทบผลกระทบของพายุโนอึล ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 พบว่า ในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีฝนตกเกินกว่า 100 มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 13 อ่าง เพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวน 5 อ่างที่มีปริมาณน้ำเติมเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนสิรินธร ปริมาณเพิ่มขึ้น 94 ล้านคิว

นอกจากนี้บางพื้นที่มีต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางจราจร กระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็นบางพื้นที่ และน้ำท่วมขังรอการระบาย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมือง และที่อำเภอวารินชำราบบริเวณถนนหน้าห้างแม็คโคร ซึ่งขณะนี้ วันที่19 ก.ย.63 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี โครงการชลประทานอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งแก้ไขปัญหาให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และจากการรายงานไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิต

รวมถึงอุบัติเหตุจาการสัญจรไปมาบนถนน ในช่วงฝนตก แต่อย่างใด ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังโรคไข้หวัด และโรคทางเดินอาหาร และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด สำหรับปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยังต่ำกว่าตลิ่งมาก แม่น้ำโขงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 8 เมตร แม่น้ำมูลต่ำกว่าตลิ่ง ประมาณ 4 เมตร หากมีปริมาณน้ำฝนมาเพิ่มคงไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

เอกชัย โปธา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม