ชลบุรี-วัดช่องแสมสาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาของโรงเรียนเลิศปัญญา ปีการศึกษา 2562

ชลบุรี-วัดช่องแสมสาร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษาของโรงเรียนเลิศปัญญา ปีการศึกษา 2562

 

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 ก.ย.63 ที่โรงเรียนเลิศปัญญา อ.ส้ัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนเลิศปัญญาที่สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นจำนวนเงิน 377,000 บาท โดยพระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ได้มอบหมายให้ พระมหาไสว สนฺตมโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร มอบทุนให้นักเรียนที่สอบนักธรรมทั้งหมด โดยแบ่งเป็นระดับชั้นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 84 ทุน เป็นเงิน 84,000 บาท ธรรมชั้นโท จำนวน 76 ทุน เป็นเงิน 152,000 บาท และธรรมชั้นเอก จำนวน 47 ทุน เป็นเงิน 141,000 บาท


ในการนี้ พระมหาไสว สนฺตมโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเลิศปัญญาแห่งนี้ถือว่ามีการส่งเสริมให้มีการศึกษาในส่วนของพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อำนวยการ ผู้จัดการ อาจารย์ และคุณครูตูล ท่านมุ่งหวังให้ศิษย์ทั้งหลายให้มีความเจริญทั้งความรู้และคุณธรรม จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกๆ คนเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีของพ่อแม่ เป็นเพื่อนที่ดีของกัลยานิมิตร เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ และเป็นศาสนิชนที่ดีของพระพุทธศาสนา จึงมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเรียนการศึกษาในส่วนของพระปริยัติธรรม ท่านพระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสารท่านปราถนาที่จะให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จึงได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน


ในส่วนของทุนการศึกษา อีก 3 แห่ง จะจัดให้มีพิธีมอบทุนในโอกาสต่อไปโดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช่องแสมสาร ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และเตรียมธรรมศึกษาตรี เป็นทุนนักเรียนที่มาเรียนไม่ขาด 34 ทุน ทุนธรรมศึกษาเตรียมตรี 38 ทุน ทุนธรรมศึกษาชั้นตรี 23 ทุน ทุนธรรมศึกษาชั้นโท 13 ทุน ทุนธรรมศึกษาชั้นเอก 10 ทุน รวม 118 ทุน เป็นเงินจำนวน 166,000 บาท ทุนการศึกษาของสำนักศาสนาศึกษาแผนกธรรม/แผนกบาลีวัดช่องแสมสาร ทุกชั้นประโยค ตั้งแต่ประโยค 1 – 6 ของปีการศึกษา 2562 รวม 11 ทุน เป็นเงินจำนวน 260,000 บาท และทุนการศึกษาของสำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม/แผนกบาลีวัดช่องแสมสาร ทุกชั้นประโยคตั้งแต่นักธรรมตรีและนักธรรมโทของปีการศึกษา 2562 รวม 10 ทุน เป็นเงินจำนวน 22,000 บาท รวมการแจกทุนทั้งหมดในปีนี้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 825,000 บาท

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม