ฉะเชิงเทรา-กฟผ.จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปลูกป่าชายเลนป้องกันน้ำกัดเซาชายฝั่ง

ฉะเชิงเทรา-กฟผ.จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปลูกป่าชายเลนป้องกันน้ำกัดเซาชายฝั่ง

 

วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมกับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าบางปะกงเครื่องที่ 1 – 2 จัดพิธีเปิดแปลงทดลองปลูกป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งพร้อมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจำนวน 2500 ต้น ในพื้นที่ ท่าเทียบเรือ 2 ของโรงไฟฟ้าบางปะกงบริเวณศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ในโอกาศดังกล่าวได้รับเกียรติ จากนายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานเปิดโครงการฯ

โดยพิธีการได้เริ่มต้นจากการที่นายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2 ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ คุณวิเชียร สาคเรศ ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กล่าวแสดงความยินดีและการให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่โครงการ

 

ต่อมานายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้เป็นผู้แทน กฟผ.กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนโครงการ จนสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ภายหลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ได้กล่าวรายงานและกล่าวแสดงเจตนารมณ์ นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรม จากนั้น ได้ร่วมกันปลูกพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน ณ บริเวณแปลงปลูก

รวมถึงได้ร่วมนรับฟังการบรรยายสรุปของศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากกิจกรรมปลูกป่าชายเลนแล้ว ในวันนี้ ยังมีผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของโรงไฟฟ้าบางปะกง รวมถึงจิตอาสาของโรงเรียนวัดศรีประชาราม ได้ร่วมกันเก็บขยะ บริเวณแปลงปลูกอีกด้วย สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ทดลองปลูกป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง

ซึ่งได้มีพิธีเปิดในวันนี้เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งที่นับเป็นปัญหา และส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก  ซึ่งโรงไฟฟ้าบางปะกง มีเป้าหมายในการพัฒนาป่าชายเลนในพื้นที่แห่งนี้ 48 ไร่

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา 086-8331848

ข่าวที่น่าติดตาม