ตราด-ไอเดียเก๋ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารภาษากัมพูชาในระดับพื้นฐาน กว่า 50 ราย (ชมคลิป)

ตราด-ไอเดียเก๋ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารภาษากัมพูชาในระดับพื้นฐาน กว่า 50 ราย

 

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมกับ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมี นายสำเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารภาษากัมพูชาในระดับพื้นฐาน พร้อมด้วยบุคลากรครูในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และทีมวิทยากรจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กว่า 50 ราย ในการอนุเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด จํานวน 20,000 บาท

โดยมีนายสุริยา ฮุยประโคน วิทยากร และ นายสุวรรณี แสงทอง ครูสอนต่างชาติ พร้อมด้วยนายวีระ มนตรีวงษ์ เข้าร่วมสอนด้านภาษาต่างๆในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการความรู้สู่โรงเรียนให้กับครูและบุคลากรให้มีความรู้เข้มแข็ง สามารถส่งภาษากัมพูชากับชาวกัมพูชาด้วยกันได้ โครงการนี้เพื่อจัดขึ้นให้มีการตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้าร่วมอบรมให้มีทักษะระดับขั้นพื้นฐาน โดยระดับต้นจะเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านสะกด การเขียน

และประโยศการใช้ในชีวิตประจําวันเบื้องต้น การทดสอบข้อเขียนข้อสอบ มีรูปประโยศที่ซับซ้อนเพื่อเตรียมเข้าสู่ระดับขั้นพื้นฐานและระดับนี้มีโอกาสได้สัมผัสสถานการณ์จริงไปยังประเทศกัมพูชาได้หากผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ก่อนโควิค-19 จะหายไปและใช้ภาษาอย่างถูกต้องโดยทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมก็ได้มีการอบรมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาในภาษาขแมร์เป็นประจําทุกปีต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม