มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย (ชมคลิป)

ทีม“phoenix Shark” คว้าแชมป์อีสปอร์ตกีฬาคนพิการประเทศไทย ด้าน“บุญลือ”ประธานกรรมาธิการกีฬาพร้อมผลักดัน พ.ร.บ.กีฬาคนพิการ เพื่อให้รับโอกาสและสวัสดิการทางการกีฬาที่ดีขึ้น

 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา จ.ชลบุรี ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา มีนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีม มีนายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมผู้ปกครองและนักกีฬาคนพิการให้การต้อนรับ


การแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คนพิการที่มีใจรักอยากเล่นกีฬา ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ประชาสัมพันธ์การกีฬาคนพิการ และเพื่อการพัฒนายกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตคนพิการภายในประเทศ ไปสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้การแข่งขันยังเป็นการเฟ้นหานักกีฬาอีสปอร์ตคนพิการหน้าใหม่ ที่มีผลงานสถิติที่ดี เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการในนามประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตคนพิการในระดับนานาชาติ


นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ต้องการให้ประเทศไทย มี พ.ร.บ.ที่ช่วยเหลือคนกีฬาในกลุ่มผู้พิการอย่างชัดเจน และขอขอบคุณที่ผ่านมาในด้านการช่วยเหลือเงินให้กับนักกีฬาคนพิการ ที่ได้เหรียญรางวัลถือว่าค่าตอบแทนคุ้มค่า แต่สิ่งสำคัญที่กีฬาคนพิการคิดว่าจะทำให้คนพิการที่รักกีฬาได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น นั้นคือการให้กำเนิด พ.ร.บ.กีฬาคนพิการแห่งชาติ


“ตนมองว่า สวัสดิการทางการกีฬาสำหรับคนกีฬา มีความสำคัญกว่าเหรียญรางวัล เพราะเหรียญรางวัลจะหมายถึงความเป็นเลิศทางการกีฬา แต่หากเป็นสวัสดิการนักกีฬาคนพิการทุกคนก็จะมีโอกาสเข้าถึงในด้านต่างๆ ซึ่งก็ควรที่จะคงเอาไว้ทั้งสองอย่าง อนาคตหากมี พ.ร.บ.จริง ก็จะสามารถเข้าไปดูแลทุกมิติของทางการกีฬาคนพิการได้ เพราะใน พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มีเพียงแค่วัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวที่พูดถึงกีฬาคนพิการ แต่หากมี พ.ร.บ.กีฬาคนพิการจริง เมื่อมีการดูกันอย่างรอบด้านและมีการยกร่าง ก็เชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาที่เป็นคนพิการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่”


นายสุพรธรรม มงคลสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ต้องการให้ประเทศไทย มีการผลักดันช่วยเหลือกีฬาคนพิการเป็นไปตามยุคตามสมัย มีท่าน “บุญลือ” ประธานกรรมาธิการกีฬาให้ความสนใจก็รู้สึกดีมาก เพราะหากไม่สนใจในข้อเท็จจริง ในสภาพการแข่งขัน การช่วยเหลือหรือสวัสดิการก็จะไม่มีเลย แต่ถ้าหากกีฬาคนพิการมีกฎหมายเป็นของตนเอง จัดโครงสร้างองค์กรและระบบสวัสดิการให้ชัดเจน จัดระบบสนับสนุนให้ทุกคนออกมาเล่นกีฬาให้ชัดเจน ตนคิดว่าน่าจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน


“หากในอนาคตทำได้จริง ตนเชื่อว่าจะพลิกประวัติศาสตร์ของไทย เพราะในปี คศ.1975 มีโอลิมปิกส์ที่โตเกียว เป็นกีฬาคนพิการที่ญี่ปุ่น สถานการณ์ด้านคนพิการในญี่ปุ่นพลิกหน้ามือหลังมือ เพราะญี่ปุ่นได้ใช้กีฬาเป็นสื่อทั้งคนและสังคมให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของคนพิการ เพราะฉะนั้นหากท่าน “บุญลือ” จะเปิดโอกาส อาจจะเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ว่ากีฬาคนพิการนั้นจะทำการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรการมีกฎหมายมีความจำเป็นหรือไม่ หรือควรที่จะไปปรับปรุงกฎหมายในส่วนไหนที่จะทำให้ คนพิการที่เล่นกีฬาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาจจะไม่จำเป็นที่สุดที่จะต้องมี พ.ร.บ.กีฬาคนพิการ แต่ถ้าสามารถมีได้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในยุคนี้”


ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องการจะเอ่ยถึงกีฬาในกลุ่มคนพิการนั้น หากมองและปล่อยผ่านให้ผู้พิการอยู่บ้านไปวันๆ เรื่องนี้บอกได้เลยว่าจะส่งผลให้คนพิการเองหรือคนในครอบครัวจะรู้สึกหดหู่ แต่หากมีการสนับสนุนให้คนพิการได้เล่นกีฬา ได้ออกมาเผชิญโลกภายนอก ในฐานะนักกีฬาหรือในฐานะคนกีฬา จะทำให้คนเหล่านี้มีแรงผลักดันที่จะทำให้คนพิการมีกำลังใจที่ก้าวเดินต่อไป
ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีมาก ในการสร้างคนพิการให้มีความมั่นคงและมีสุขภาพที่ดี ก็ต้องฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะหาวิธีการทำอย่างไรที่จะทำเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ ในเรื่องของข้อกฎหมายที่ทางสมาคมฯต้องการที่จะมี พ.ร.บ.กีฬาคนพิการนั้น

กรณีนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรโดยตรง เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทดลองยกร่างนำเสนอข้อกฎหมายเข้ามาช่วยกันดู ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กมธ.กีฬา สภาผู้แแทน อยู่แล้ว เราไม่ขัดข้องที่จะนำเสนอให้มีการร่าง พ.ร.บ.กีฬาคนพิการ เพราะถือเป็นภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร และในอนาคตก็พร้อมที่จะเปิดเวทีให้มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักกีฬาต่อไป
สำหรับผลการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ที่ 1 phoenix Shark, ที่ 2 Decide, ที่ 3 Baby build House และที่ 4 Jaroen porn Esports by hug e-sport

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

ข่าวที่น่าติดตาม