สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี รับมอบเงิน400,000บาทกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

สมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี รับมอบเงิน400,000บาทกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น ที่ผ่านมา ณ.มูลนิธิมงคล -จงกล ธูปกระจ่าง พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง มอบให้นายเขื่อน สุปัญบุตร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้นำองค์กร สมาคม ชมรมและกลุ่มจิตอาสา ที่เข้ามาร่วม จัดกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์ สินค้า ของคนพิการ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เข้ารับมอบเงิน กว่า 400,000 บาท
ทั้งนี้ การทอดผ้าป่าเพื่อคนพิการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยจิตเมตตาอันเป็นกุศลและการมองเห็นความสำคัญของประชาชนคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ที่มีจำนวนประชากรเกือบ 30,00 คน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กล่าวว่ามีเจตนารมณ์ และความจริงใจ ในการให้โอกาสกับคนพิการ คนยากไร้ และคนจน ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชากร ชาวจังหวัดปทุมธานี ให้มีความอยู่อย่างปกติสุข และสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้านใครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล หนึ่งในผู้คนพิการไทย พร้อมด้วย “พี่เป๋คลองเตย” ที่เป็นสื่อกลาง สะพานบุญ ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชน คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส ในจังหวัดปทุมธานีให้เข้าถึงผู้ใหญ่ใจดี

ข่าวที่น่าติดตาม