นายกรัฐมนตรีทักทายผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด 100 เสา พบผู้ประกอบการท่องเที่ยวระยอง ขอมอบหัวใจและดอกไม้ให้กับชาวระยองและภาคตะวันออก

นายกรัฐมนตรีทักทายผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด 100 เสา พบผู้ประกอบการท่องเที่ยวระยอง ขอมอบหัวใจและดอกไม้ให้กับชาวระยองและภาคตะวันออก

 

วันนี้ (24 ส.ค. 63) เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

และนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ (ตลาด 100 เสา) ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดและการจราจรของตลาดบ้านเพเดิม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก มีการจำหน่ายสินค้าทุกประเภท อาหารทะเลและผลไม้แปรรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ของฝาก ปัจจุบัน มีร้านค้ารวม 196 แผง รายได้เฉลี่ย 500-1,000 บาท/วัน/ร้าน ในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด ได้ยกเว้นค่าเช่าแผงให้ผู้ค้าเป็นเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม ) รวมทั้งการใช้มาตรการไทยชนะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้า ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจาก 8 อำเภอของจังหวัดระยอง และผลการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายโชติชัย บัวดิษฐ์ นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า (YEC จังหวัดระยอง) ในมุมมองคนรุ่นใหม่ นายไชยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย (สทท.) และนายไสว กูลเกื้อ ประธานตลาดร้อยเสาเทศบาลตำบลบ้านเพ ซึ่งขอหารือเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อาทิ การขยายมาตรการเยียวยาโควิด 19 การสนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ soft loan การจัดตั้งกองทุนท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน การอบรม การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมไทยเที่ยวไทย คือ ไทยเท่ห์ ระยองโมเดล ระยองคิดระยองทำระยองใช้ และการจัดกิจกรรม expo การปรับภูมิทัศน์กระตุ้นการท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลตอบรับฟังทุกข้อเสนอ รัฐบาลทำงานด้วยการรับฟังความเห็น ซึ่งเห็นถึงศักยภาพของระยอง และพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การเกษตร การทำงานต้องอยู่บนพื้นฐานความสงบสุขของสังคม ฝากให้พี่น้องระยอง รู้ รักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้อง เพื่อไม่ให้สังคมโดดเดี่ยว รัฐบาลมาจากหลายพรรค หลายภาคส่วน ตั้งใจทำงานให้คนทั้งประเทศ วันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ศบศ. เพื่อดูสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพ มีการเดินหน้าโครงการตามงบประมาณ 400,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือธุกิจ ผู้ประกอบการ โดยหวังรักษาการจ้างงาน รวมทั้งยังเสนอให้มีตลาดงานเป็นเวิร์คเอ็กซ์โปด้วย

นายกรัฐมนตรีเห็นพ้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระยองและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย และโรงแรมที่พักขนาดเล็กขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสามารถเข้าถึงมาตรการของรัฐบาลด้วย

นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้ประกอบการและประชาชนชาวระยองที่ได้ส่งเสียงตะโกน “สู้ สู้” ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะร่วมถ่ายรูปกับประชาชน และทักทายเจ้าของร้านค้าในตลาด 100 เสา ก่อนเดินทางต่อเพื่อไปเยี่ยมชมวิถีชาวประมงเรือเล็กต่อไป

——————–

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ข่าวที่น่าติดตาม