โครงการ สสว ส่งเสริมศักยภาพให้ SME ไทย”

“โครงการ สสว ส่งเสริมศักยภาพให้ SME ไทย”

สสว.ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญเพื่อนๆSMEs ห้างร้าน /บริษัท ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน ต่อปี สามารถเข้าสมัครร่วมโครงการ

สสว.ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญเพื่อนๆSMEs ห้างร้าน /บริษัท ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน ต่อปี สามารถเข้าสมัครร่วมโครงการของ สสว ที่จะส่งเสริม Sme ให้รู้จักระบบภาษี บัญชี และเข้าถึงเงินทุน โดยรับการอบรมสัมมนาด้านระบบบัญชีและภาษี ซี่งจะมีประโยขน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
(หากผ่านการสัมมนา จะมีสิทธิ์รับโควต้ากู้เงินลงทุนจากธนาคารออมสิน)

***ณ จังหวัดสมุทรปราการ รร. เบย์ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 และ กรณีถ้ามีความประสงค์กู้เงินจากสถาบันการเงิน จะต้องเข้าร่วม Work Shop ในรอบ 2 ซึ่งจะแจ้งใหทราบภายหลัง***

สามารถมาเรียน ได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆนะคะ // โทร. 062-517-9191 ติดต่อคุณณัฐพร สอบถามรายละเอียดก่อนได้ค่ะ 👍SCAN QR CODE แอดไลน์สอบถามเบื้องต้นได้ค่ะ…

ข่าวที่น่าติดตาม