ชุมพร – “จุรินทร์” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการส่งออกผลไม้ไทย”ชุมพร โมเดล”

ชุมพร – “จุรินทร์” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการส่งออกผลไม้ไทย”ชุมพร โมเดล”

“ชุมพร โมเดล” “จุรินทร์” สร้างประวัติศาสตร์! เปิด”ศูนย์บริการส่งออกผลไม้ แบบเบ็ดเสร็จ”ครั้งแรก เตรียมใช้”ชุมพร โมเดล” กระจายไปอีกหลายจังหวัด

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์บริการส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐานสินค้าเกษตร ตลาดกลางผัก และผลไม้ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน จ. ชุมพร หรือตลาดมรกต ว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศ เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จวเพื่อให้บริการด้านการส่งออกผลไม้ของประเทศเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพร ถัดจากนี้ไปจะใช้เป็นชุมพรโมเดล เพื่อที่จะนำไปใช้ในอีกหลายพื้นที่ที่จำเป็นทั่วทั้งประเทศได้มีการเตรียมการไว้แล้วที่จังหวัดราชบุรี ปทุมธานี นครศรีธรรมราช และจันทบุรี

โดย ชุมพรโมเดล คือต่อไปนี้หากไม่จำเป็นก็จะไม่ไปสร้างอาคารใหญ่โตแล้วตั้งศูนย์วัน สต็อป เซอร์วิสเพื่อให้บริการการส่งออกผักและผลไม้ของประเทศ แต่จะใช้สถานที่ของเอกชนที่มีความพร้อมอยู่แล้วและแบ่งส่วนหนึ่งมาจัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการการส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมาอยู่ร่วมกันในจุดเดียว เพื่อให้บริการกับผู้ส่งออกและเกษตรกร รวมทั้งล้งผู้รวบรวมผลไม้ ที่ตลาดมรกตนี้ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งออกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จศูนย์แรกของประเทศโดยการร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกรมการค้าภายในและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. ) เอสเอ็มอีแบงค์ ซีซีไอซี กรมศุลกากรและเซ็นทรัลแลป และกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งผู้ส่งออก

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการส่งออกผลไม้ไทย”ชุมพร โมเดล” การเปิดศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จ วันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำรายได้เข้าประเทศแล้วจะนำรายได้มาสู่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ศูนย์บริการเกิดขึ้นและจะได้ใช้ชุมพรโมเดลนี้เป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นต่อไป”

ธนากรโกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม