สมุทรปราการ-เริ่มแล้ว มหกรรมสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ของดีสมุทรปราการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-เริ่มแล้ว มหกรรมสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ของดีสมุทรปราการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 6 ส.ค.63 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ภายใต้ชื่อ “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล”

พร้อมด้วยนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ อดีตที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ นายวิศิษฐ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน

โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีของจังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจ ชุมชน ของจังหวัดสมุทรปราการ และกิจกรรมบันเทิง อาทิ มินิคอนเสริต์จากศิลปินต่างๆมากมาย การแสดง รวมถึงการจับฉลากเพื่อลุ้นโชครับรางวัล และการแสดงแฟชั่นโชว์ ด้วยผ้ามัดย้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

ภายใต้ชื่อ “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจ ชุมชน Biz Club และเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาด การจับคู่ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าให้สูงขึ้น ทั้งคุณค่าและมูลค่า ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็งและเกิดการกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ


โดยกำหนดการจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม