#อุบลราชธานี# กสทช.จัด โครงการฝึกอบรม “การผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล” ให้สื่อมวลชนท้องถิ่น (ชมคลิป)

#อุบลราชธานี# กสทช.จัด โครงการฝึกอบรม “การผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล” ให้สื่อมวลชนท้องถิ่น

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัล ซึ่งจัดโดย สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริกาทั่วถึง ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี การอบรมครั้งนี้ มีสื่อมวลชนจากพื้นที่อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมอบรม จำนวน 44 คน จากหลายๆเครือข่ายสื่อมวลชน การอบรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ซึ่งได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถาบันอิศรา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีการบรรยาย ในเรื่อง “กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนท้องถิ่น ในยุคสื่อดิจิทัล” การสร้างตัวตน การเล่าเรื่องในภูมิทัศน์สื่อดิจิทัล “การผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ชโฟน (MOJO) พร้อมฝึกปฎิบัติการผลิตข่าวและรายงานข่าวท้องถิ่นผ่านอุปกรณ์สมาร์ชโฟนโดยการ Live และถ่ายทำสกู๊ปด้วยวิธี (MOJO) การตัดต่อด้วย Apptication Editing เพื่อพัฒนาผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนระดับภูมิภาค ทั่วทุกพื้นที่ให้ตระหนักถึงการพัฒนาและการสร้างสื่อใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม