เชียงใหม่ # มทบ.33 เดินทางตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินฯอ.แม่ออน

เชียงใหม่ # มทบ.33 เดินทางตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินฯอ.แม่ออน

 


เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทนหน่วย เดินทางไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับชายไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชาย รับใช้ชาติ เป็นผู้เสียสละ ซึ่งกองทัพบกจะทำการฝึกผู้เข้ารับราชการทหารกองประจำการให้มีระเบียบ วินัย ฝึกหัดวิชาชีพเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่ทหารกองประจำการทุกนาย


ภาวินันท์ บุตรหล้า /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม