ผู้ใจบุญร่วมจัดโครงการปันสุข มอบสิ่งของจำนวน1000คน1000ชุดช่วยชาวบ้านได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด(COVID-19)ที่ยังไม่ปกติ

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ผู้ใจบุญร่วมจัดโครงการปันสุข มอบสิ่งของจำนวน1000คน1000ชุดช่วยชาวบ้านได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด(COVID-19)ที่ยังไม่ปกติ

 


เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้ใจบุญร่วมจัดโขรงการปันสุขให้ชาวบ้านที่อยากไร้ที่อยู่อาศัยห่างไกลความเจริญหลายพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด(COVID-19)โดยอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สส.วรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์พร้อมคณะเพื่อนราชวิยาลัยจุฬาภรณ์หลักสูตรสื่อสุขภาพ2 เพื่อนกลุ่ม โรงเรียนจีน ฉ่งเตอะสวันเขตหลายจังหวัด บริษัท ดนุสิริกำพลการโยธา

โดยนางสาวกษิรา ภูมิพัชรกิจ บริษัทศิรินิยม(2525) โดยนายกานต์พนธ์ เตชะเดชอภิพัฒธ์ หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร โดยคุณภมร เชาว์ศิริกุลพร้อมคณะเดินทางไป ณ.บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร พร้อมสิ่งของร่วมมอบให้ชาวบ้านผู้สูงอายุและชาวบ้านผู้อยากไร้รวม จำนวน 460 ชุด

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ. โรงแรมกิมเจ็กซิน ถนนพิทักษ์พนมเขต เทศบาลเมืองมุกดาหาร คณะผู้ใจบุญร่วมมอบสิ่งของให้ชาวบ้านที่อยู่ตามชุมชนต่างๆในเขตพื้นเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจำนวน 414 ชุด 8.00น. มอบสิ่งของปันสุขแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากใร้ จำนวน414.ชุดเวลาต่อมาคณะผู้ในบุญได้ร่วมเดินทางไปที่หมู่บ้านดงมัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมมอบสิ่งของปันสุข รวมจำนวน 100 ชุด

โดยหลังจากนั้นคณะร่วมเดินทางไป มอบสิ่งของปันสุขให้ชาวบ้านอยู่ หมู่บ้านคำแฮด อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร จำนวน 80 ชุดโดยคณะผู้ใจบุญได้มอบสิ่งของให้ชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านและ ต.ดังกล่าวร่วมสิ่งของจำนวน1000ชุด

โดยโครงการปันสุขของคณะผู้ใจบุญได้และเห็นความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบวิถีชีวิตการเป็นอยู่ทั่วประเทศโดยรวมรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเดือดร้อนได้มีคณะผู้ใจบุญได้นำสิ่งของที่มีมูลค่าน้อยนิดมาปันสุขให้ชาวบ้านจากใจจริงด้วยรักและผูกพัน.


**********************************************
ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร 092-5259-777