เพชรบุรี-ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมและเป็นประธานปล่อยขบวนยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ ในการออกช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อน

เพชรบุรี-ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมและเป็นประธานปล่อยขบวนยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ ในการออกช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 ที่ผ่านมา
ณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
พันเอก นพดล ระวีวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย(ชุดเคลื่อนที่เร็ว)และยุทโธปกรณ์ของหน่วย พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะชุดบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, นโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนโยบาย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “ นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา ”

ข่าวที่น่าติดตาม