ปทุมธานี-วัดเชิงท่า ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเชิงท่า หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-วัดเชิงท่า ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ณ วัดเชิงท่า หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดเชิงท่า หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายสมชาย วัฒนา อดีตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาสฉ พร้อมด้วยนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายอนันต์ เภตรา ประธาน บริษ้ทในเครือเภตรากรุ๊ป นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรสามโคก นายเทพประสิทธิ์ รักไตรรงค์ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด นายประยุร กิงไทร ผู้อำนวยการผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชันต้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัย นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี


นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(มหานิกาย)เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระราชวรเมธาธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ เนื่องด้วยทางวัดเชิงท่าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งอดีตในฤดูน้ำหลากน้ำจัด ปี่และเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ 2554 อาคารเสนาสนะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก พระปลัดสามารถ อุตตโร เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า ได้ร่วมใจศรัทธาญาติโยมทั้งในและนอกพื้นที่ค่อยๆ บูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่อง


โดยการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถยังเหลือบางส่วน โดยเฉพาะกำแพงและพื้นที่รอบอุโบสถที่ยังขาดปัจจัยในการดำเนินการ จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการนี้โดยมี กำหนดการการทอดผ้าป่า ดังนี้ เวลา 08.39 น.ตั้งกองผ้าป่าณศาลาการเปรียญวัดเชิงท่าเวลา
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 10.49 น. พิธีถวายผ้าป่า และเวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
ร่วมยอดปัจจัยถวายเป็นเงินทั้งสิ้น 646,781.74 (หกแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์)

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม