เพชรบูรณ์ หนึ่งเดียวในวังโป่ง เดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาปู่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร เพื่อประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเวียนเทียนรอบเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ประดับด้วยพระผงสมเด็จวัดปากน้ำสมเด็จวัดระฆัง จำนวนกว่า20,000 องค์ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ หนึ่งเดียวในวังโป่ง เดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาปู่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร เพื่อประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเวียนเทียนรอบเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ประดับด้วยพระผงสมเด็จวัดปากน้ำสมเด็จวัดระฆัง จำนวนกว่า20,000 องค์

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่ 7 บ้านวังไทรทองเหนือ และ ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านวังไทรทองใต้ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 40 คน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นำโดย พระอาจารย์ชูชาติ โรจนธฺมโม เจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เขาปู่ ได้พากันจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ออกเดินเท้าจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าขึ้นไปบนยอดเขาปู่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าชุมชน ในระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตร และ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร เพื่อร่วมประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และมีการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์สีทอง เหลืองอร่าม ซึ่งได้มีการนำพระผงสมเด็จวัดปากน้ำสมเด็จวัดระฆัง จำนวนกว่า 20,000 องค์ ประดับจนรอบเจดีย์ มีขนาดความสูง วัดจากฐานถึงยอด ราว 8 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้สำหรับประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง ชาวบ้านในพื้นที่ ยังมีความเชื่อว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาปู่แห่งนี้ จะคอยปกปักรักษาผืนป่า และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาววังโป่ง มาแต่โบราณ


และในโอกาสเดียวกันนี้ พระอาจารย์ชูชาติ โรจนธฺมโม เจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เขาปู่ ยังได้ร่วมนำชาวบ้าน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทำการปลูกป่าในระหว่างเดินขึ้นเขา เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้าน เกิดความรัก หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา ยังได้ร่วมกันโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ กว่า 1,000 เมล็ด จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ โดยบางจุดที่ยากแก่การเข้าถึง จะใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น หนังสติ๊ก ยิงเมล็ดพันธ์ไม้เข้าไปแทน ซึ่งระหว่างทุกคนทำกิจกรรมอยู่นั้น ก็จะสามารถมองเห็นที่ตั้งของตัวหมู่บ้านทั้งสองได้อย่างชัดเจน และยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ได้รอบ 360 องศา พร้อมได้สูดโอโซนเต็มปอด ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย และสดชื่น จนทุกคนลืมความเหนื่อยล้าไปทันที


ทั้งนี้ หลังจาก พระอาจารย์ชูชาติ โรจนธฺมโม ประกอบพิธีแล้วเสร็จ ก็จะปะพรหมน้ำมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล แต่ปรากฎว่า ได้มีชาวบ้านตาดี มองเห็นคล้ายตัวเลขในขันน้ำมนต์ ต่างพากันแห่ไปมุงดูพร้อมใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปส่งต่อกันอย่างคึกคัก โดยชาวบ้านรายหนึ่ง ถึงกับเขียนตัวเลขใส่กระดาษอย่างชัดเจน เลข 1 5 6

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม