จ.สระบุรี เปิดเรียนวันแรกแบบ NEW NORMAL เป็นไปด้วยความคึกคักหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก เน้นมาตรการความปลอดภัยสวมแมสก์ ล้างมือและรักษาระยะห่าง (ชมคลิป)

จ.สระบุรี เปิดเรียนวันแรกแบบ NEW NORMAL เป็นไปด้วยความคึกคักหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก เน้นมาตรการความปลอดภัยสวมแมสก์ ล้างมือและรักษาระยะห่าง

 

https://youtu.be/UcA1sdsug0Q

 

วันนี้เป็นเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าทั้ง2โรงเรียนมีนายอิทธิรงค์​ ปานะถึกโรงเรียนอนุบาลสระบุรี​พร้อม นายณัฐนันท์​ ดนูพิทักษ์​ ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เพื่อติดตามบรรยากาศ โดยที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้จัดระเบียบให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่บริเวณหน้าโรงเรียนเท่านั้น ประตูทางเข้าที่เปิดให้เข้าได้ 2 ประตูทางเข้า ก็จะมีครูมาคอยวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับเด็กทุกคน ตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ และให้ผู้ปกครองเข้าแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อเช็คอินด้วย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสระบุรีมีนักเรียนประมาณ 2,637 คน

ทางโรงเรียนได้จัดตารางการเรียนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.ให้มาเรียนทุกคนทุกวัน 2.แบบเรียนวันเว้นวัน และห้องเว้นห้อง และรูปแบบที่ 3 สลับชั้นเว้นชั้นมาเรียน สำหรับอุปกรณ์ในห้องเรียนก็มีการควบคุมดูแลความสะอาด การจัดโต๊ะแบบรักษาระยะห่าง
ในส่วนของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดในระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวนเกือบ 4 พันคน โดยจะเปิดจุดคัดกรองไว้ที่บริเวณด้านหน้าประตู ซึ่งเปิดให้เข้าได้ประตูเดียวจะมีครูและเจ้าหน้าที่ มาคอยวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับเด็กนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังมีกล้องตรวจวัดอุณหภูมิมาตั้งเพื่อช่วยสแกนนักเรียนด้วย โดยตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ การจัดการเรียนการสอนก็แบ่งการเรียนการสอนแบบวันเว้นวันเช่นกัน

ซึ่งในวันแรกของการเปิดภาคเรียนในวันนี้​ พ.ต.อ.พิศณุ​ วิทยาภรณ์​ ผกก.เมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เน้นย้ำให้ผู้ปกครองใส่หมวกกันน๊อคให้บุตรหลานด้วยความเป็นห่วงจากตำรวจ​ สภ.เมืองสระบุรีมี เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จิตอาสาผู้ปกครองนักเรียน อป.พร.เทศบาลเมืองสระบุรี และครูช่วยกันจัดการจราจร ซึ่งผู้ปกครองส่วนมากมาส่งเด็กด้วยตนเองในวันแรกสำหรับเด็กใหม่ จึงทำให้มีปริมาณรถยนต์รถจักรยานยนต์มากพอสมควร การจราจรติดขัดบ้าง ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนมาเรียนเพียงครึ่งเดียวก็ตาม ซึ่งบรรยากาศโดยรวมของจังหวัดสระบุรี ในการเปิดภาคเรียนวันแรก ก็เป็นไปด้วยความเรียนร้อย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม