นครราชสีมา-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ชมคลิป)

นครราชสีมา-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมาพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ที่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา (อรว.นม.) สถานศึกษาขนาดใหญ่


โดยมีนายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา พร้อมนายวิมาน วรรณคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู นักเรียนจิตอาสาให้การต้อนรับพร้อมร่วมทำความสะอาดสถานศึกษาจากนั้นได้ตรวจความพร้อมการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ดูการจัดที่นั่งเรียนพร้อมสอบถามแนวทางการจัดการเรียน การสอนนักเรียนจำนวน 2,350 คน โดยสลับวันมาเรียนและให้นักเรียนกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารใช้ห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมาเปิดเผยแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 50 แห่ง ในสังกัด สพม.31 นม. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนสลับวันมาเรียนและแต่ละห้องเรียนให้แบ่ง 2 กลุ่ม เพื่อจัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม เราเน้นเรียนทางไกลหรือระบบออนไลน์เป็นหลัก

ภาพรวมแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 10 % มีปัญหาอุปกรณ์สื่อสาร จึงจัดห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียนบรรเทาปัญหา ส่วนโรงเรียน 13 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 500 คน ยังมีข้อบกพร่องการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นปัจจัยหลักการเรียนออนไลน์ สพม.31 นม. พร้อมผู้บริหารได้หาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาทำให้ปัญหาทุเลาลงไปพอสมควร จึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมาได้จัดทีม 5 ชุด ลงพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาอุปสรรค เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้กับผู้ปกครอง โดยนักเรียนในสังกัด สพม.31 นม. ทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ข่าวที่น่าติดตาม