ลำพูน – ผู้ว่าลำพูนมอบวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ลำพูน – ผู้ว่าลำพูนมอบวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

 


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 นาฬิกา ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบวัสดุที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในการป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงานในการป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

นายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ COVD – 19 แพร่ระบาดและกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าว เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลกประกาศด้วยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ COVID -19 เป็นภาวะวิกฤตของโลกและของประเทศไทย แม้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศจะลดลง แต่ยังคงพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกักตัวเพื่อดูอาการ State Quarantine อยู่ เพราะฉะนั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ ในการป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น

จังหวัดลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว จึงได้จัดซื้อวัสดุที่มีความจำเป็น ประกอบด้วย 1. กระบังหน้าแบบไสไม่มีสี (Face Shield) ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 5,000 ชิ้น 2. เสื้อกาวน์กันน้ำ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 500 ชิ้น 3. รองเท้าบู๊ทยาง พีวีซี สีดำ จำนวน 290 คู่ 4. อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค โดยใช้รังสี UV (UV Sterilizer) จำนวน 5 เครื่อง โดยได้จัดมอบวัสดุที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในการป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์กร ประกอบด้วย มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้แก่ Face Shield แห่งละ 50 ชิ้น , เสื้อกาวน์กันน้ำ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แห่งละ 5 ชุด , รองเท้าบู๊ทยาง พีวีซี สีดำ แห่งละ 5 คู่ มอบให้แก่กู้ชีพกู้ภัยองค์กรเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ Face Shield แห่งละ 50 ชิ้น , เสื้อกาวน์กันน้ำ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แห่งละ 5 ชุด , รองเท้าบู๊ทยาง พีวีซี สีดำ แห่งละ 5 คู่

นอกจากนี้ ยังได้มอบให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน ประกอบด้วย Face Shield 2,100 ชิ้น , เสื้อกาวน์กันน้ำ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง 210 ชิ้น และตู้ UV จำนวน 5 ตู้เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉิน โตยใช้งบประมาณจากงบเงินทดรองราชการเชิงป้องกันยับยั้ง เพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันและสำรองไว้ในอนาคต หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณการแพร่ระบาดของโรคอีก จึงขอให้ได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มอบให้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชน เพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคน..นายชาคร กล่าวในที่สุด


________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพนิ่ง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม