ปทุมธานี-พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา และ ครอบครัวข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี “โครงการ ขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ” (ชมคลิป)

ปทุมธานี-พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา และ ครอบครัวข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี “โครงการ ขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ “

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ว่าพลตำรวจตรีชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมาประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี , ผู้กำกับการฯ คณะ กต.ตร.จังหวัดปทุมธานี, เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และบุตรธิดา-ข้าราชการตำรวจปทุมธานีให้การต้อนรับ


ด้านพลตำรวจตรีชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 covid 19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัวในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีนโยบายและกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัดโดยได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจำกัดในวันนี้มีบุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมารับทุนการศึกษาประกอบด้วย


ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 15 ทุน กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 21 ทุน สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี 26 ทุน สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต 19 ทุน สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย 12 ทุน และสถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง 9 ทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 116 ทุน และ หลังเสร็จสิ้นการมอบทุนเรียบร้อยแล้วผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะ กต.ตร.จังหวัดปทุมธานี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติอันเสร็จพิธี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม