เลื่อน!!! การยิงจรวดปล่อยดาวเทียม NAPA-1 สู่อวกาศ

เลื่อน!!! การยิงจรวดปล่อยดาวเทียม NAPA-1 สู่อวกาศ🛰

เนื่องจากฐานยิงจรวด ณ เฟรนช์เกียนา ฝรั่งเศส มีลมที่รุนแรง เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้จึงทำให้ไม่สามารถยิงจรวดปล่อยดาวเทียม Napa-1 สู่อวกาศได้ เป็นสิ่งที่มีโอกาศเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีเหตุปัจจัยเวดล้อที่จะทำให้ตัดสินใจเลื่อนการปล่อยดาวเทียม จึง”ไม่ใช่เรื่องผิดปกติของการเตรียมการแต่อย่างไร”

🚀สาเหตุที่เลือกตั้งฐานปล่อยจรวดที่นี่ เพราะเป็นเขตที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุด เพื่อความประหยัดในการส่งยานเข้าสู่วงโคจร (ดาวเทียมไทยคมของไทยก็ส่งขึ้นจากฐานนี้)

#กองทัพอากาศกองทัพเทคโนโลยี
#SmartAirForce
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

ข่าวที่น่าติดตาม