จันทบุรี-ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (ชมคลิป)

จันทบุรี-ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

 

 

บ่ายวันนี้ ( 19 มิ.ย.63 ) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พลโท ธนณัฐ ยังเฟืองมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะได้เข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รับทราบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติด้านความมั่นคง การบูรณาการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา แต่มีผลการปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดมาเกือบ 3 เดือนแล้ว รวมทั้งความร่วมมือที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

หลังจากนั้นพลโท ธนณัฐ ยังเฟืองมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุม มอบนดยบายแก่กำลังพล กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรีโดย พลเรือตรี วันชัย จุลมนต์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และ กำลังพลให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่โดยการดำเนินงานมีการบูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ / การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด /การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง / การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม