รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 ผลักดันให้ประชาชนชาวลาดกระบังเฮ 30ปี ที่รอคอยน้ำประปา”

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 ผลักดันให้ประชาชนชาวลาดกระบังเฮ 30ปี ที่รอคอยน้ำประปา”

วันนี้ 16 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น ตามนโยบาย นาย นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 ผลักดันให้ประชาชนชายขอบของพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีน้ำประปาไว้ใช้ดื่มและบริโภค ในวันนี้ ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ อนันต์ ฤกษ์ดี ปฏิบัติราชการในส่วนของ รมว. กระทรวงเกษตรฯ, นส.มารีญา ฤกษ์ดี.ได้นำ ผู้นำชุมชนในเขตลาดกระบังจำนวน 9 ชุมชนที่มีปัญหาเรื่องการใช้น้ำประปา ซึ่งการให้บริการยังไม่ทั่วถึงรอมานานเกือบ 30 ปี ได้นำปัญหาต่างๆในพื้นที่ทั้ง 9 ชุมชนมาบอกกับผู้บริหารการประปานครหลวง โดยมี นายมานัสน์ ช้างน้อย ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง,ดร. อาชวัน อิ่มเอิบธรรม ผจก. สาขาสุวรรณภูมิและคณะ ได้รับสะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้นำชุมชนและจะจัดเจ้าหน้าที่ลงภาคสนามโดยจะรายงานผลความคืบหน้าภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยในวันนี้พี่น้องประชาชนกว่า 300 หลังคาเรือน จะได้รับน้ำประปาไว้ใช้ดื่มและบริโภค

ข่าวที่น่าติดตาม