นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส รับมอบชุดเครื่องมือส่งเสริมสุขภาวะ สู้! โควิด-19 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส รับมอบชุดเครื่องมือส่งเสริมสุขภาวะ สู้! โควิด-19 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันนี้ (15 มิ.ย 63) เวลา 11.00 ที่ศูนย์นรารวมใจต้านภัยโควิด-19 บริเวณใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  7    รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ   หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานรับมอบชุดเครื่องมือส่งเสริมสุขภาวะ จำนวน 500 ชุด จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง   เพื่อสู้! โควิด-19 อาทิ น้ำยาแอลกอฮอล์ แมสหน้ากากผ้า

  คู่มือของ สสส. รวมถึงแอลกอฮอล์เสปรย์ล้างมือ จำนวน 50 แกลลอน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  และยังเป็นเครื่องมือต้นแบบในการสนับสนุนรูปแบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนและตำบลอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม