สุราษฎร์ธานี-พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหินลาด อำเภอเกาะสมุย ให้กำลังใจ ห่วงใยชาวชุมชน จากสถานการณ์ (COVID-19

สุราษฎร์ธานี-พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี บ้านหินลาด อำเภอเกาะสมุย ให้กำลังใจ ห่วงใยชาวชุมชน จากสถานการณ์ (COVID-19

 

นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำ

ข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ตามนโยบายนายวิชวุฒิ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยว ที่สำคัญเป็นการ ให้กำลังใจ ห่วงใยชาวชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จากสถานการณ์ (COVID-19) ที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหินลาด อำเภอเกาะสมุย

ในขณะเดียวกัน เปิดเวที ในการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น สื่อสารสร้างการรับรู้ ของชุมชน ที่จะปรับตัวการท่องเที่ยวแบบ  New normal หรือการใช้ชีวิตแบบ New normal ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลาย  และเปิดการท่องเที่ยวทั่วไป  ท่องเที่ยวชุมชนได้ โดยให้แนวทางด้านมาตรการรักษาความปลอกภัย เลือกชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีความพร้อม และได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ (COVID-19)

นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นย้ำการปรับตัวการท่องเที่ยวแบบ  New normal หรือการใช้ชีวิตแบบ New normal มาตรการการป้องกันที่จะสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฟื้นฟูชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้น และการประชาสัมพันธ์ชุมชน

สำหรับชุมชนแห่งนี้นอกจากมีธรรมชาติ น้ำตกเป็นตัวนำ ยังมีสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนลางสาดและทุเรียน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และอาหารชุมชนแบบชาว สมุย ดังเดิมที่แสน อร่อย

สรเดช ส้มเกลี้ยง สุราษฎร์ธานี