รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ได้รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ คุณภาพสูง และตู้พ่นฆ่าเชื้อ ZEUS

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ได้รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ คุณภาพสูง และตู้พ่นฆ่าเชื้อ ZEUS

วันนี้ 15. มิย. 2563 ที่กระทรวงสาธารณะสุข นายอนุทิน ชาญวีระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ได้รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ คุณภาพสูง และตู้พ่นฆ่าเชื้อ ZEUS โดยมี นางสุทธิกานต์ พิภพสิทธิโภคิณ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนบริษัท ZEUS ENERGY GROUP และ บริษัท ONE PL GROUP เป็นตัวแทนส่งมอบ โดยนายอนุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขได้กล่าวขอบคุณนางสุทธิกานต์ และพร้อมยินดีสนับสนุน น้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง ZEUS เพราะทราบว่าเป็นน้ำยาเพียงชนิดเดียวที่ผ่านการทดสอบและได้รับใบรับรองคุณภาพจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ว่าสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอีกทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังและส่วนต่างๆของร่างกายและพร้อมยินดีสนับสนุนเพราะเป็นนวัตรกรรมของคนไทย

ข่าวที่น่าติดตาม