ชุมพร –  ฟื้นฟู/บำบัด/รักษาทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงชุมพร (หนองใหญ่)

ชุมพร –  ฟื้นฟู/บำบัด/รักษาทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงชุมพร (หนองใหญ่)

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตรีพรชัย อินทนู ผบ.มทบ.๔๔ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.44  เป็นประธาน ในพิธื กิจกรรม ฟื้นฟู/บำบัด/รักษาทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงชุมพร (หนองใหญ่) พร้อมด้วย พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทภ.44/ รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.44  พ.อ.หญิง  ประภาศรี   ตัณศิลา นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

และ  พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน กลุ่มเครือข่าย/องค์กร ต่างๆ ร่วมกิจกรรม ฟื้นฟู/บำบัด/รักษาทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงชุมพร หนองใหญ่ จัดกิจกรรม…โยน… – อีเอ็มบอล – อีเอ็มน้ำเนเจอร์แคร์ เพื่อหยุดการตายของปลาและฟื้นฟูปรับสภาพน้ำในหนองใหญ่เพื่อให้สัตว์น้ำอยู่ได้ ตลอดจนรักษาสภาพน้ำให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ บริเวณ…หนองน้ำหมายเลข ๙ @ สะพานไม้เคี่ยม @ สะพานชมกวาง @ พื้นที่น้ำหางเลข ๙  เพื่อ มาร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้หนองน้ำที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานไว้ให้ชาวชุมพร (หนองน้ำเกาะหมายเลข ๙) ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงชุมพร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของชุมชนคนชุมพร อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ได้รับการสนับสนุนจาก 1) ป้าจันทร์ อาจารย์นวพรรณ แก้วนาโพธิ์ ประธานเครือข่ายชมรมคนรักสวี ที่ปรึกษาชมรมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาหนองใหญ่ 2) อาจารย์มนัส หนูสวี ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาหนองใหญ่ …. 3) คุณวิโรจน์ แสงบางกา ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองชุมพร 4) นายเกษม บุญชนะ(ฉุยธรรมดา) นักจิตอาสาฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาหนองใหญ่ 5) คุณน้อย นายบุญเชิญ ดำคำ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..ฯลฯ

กิจกรรม ฟื้นฟู/บำบัด/รักษาทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้มลิงชุมพร (หนองใหญ่) ในครั้งนี้   เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มโยนอีเอ็มบอลและฉีดพ่นน้ำหมักเนเจอร์แคร์ เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา ๑๓.๓๐ น. เชิญกลุ่ม/เครือข่าย ผู้สนใจร่วมฟื้นฟูหนองใหญ่ ปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขและฟื้นฟูให้ยั่งยืนตลอดไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514