ปทุมธานี-แจกถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด- 19ให้กับประชาชนชาวตำบลสามโคก

ปทุมธานี-แจกถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด- 19ให้กับประชาชนชาวตำบลสามโคก

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามพระราชบัญชาของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 Copa 19 ซึ่งมีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหันพร้อมทั้งทรงพระดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณ ตราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วย

จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้มีความลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล โดยวันนี้พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ธรรมยุต)ประธานอุปถัมภ์

และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกับนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน

นายอำเภอสามโคก

(ประธานฝ่ายฆาราวาส)พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายศุภชัย นพขำ ส.ส. เขต 2 พรรคเพื่อไทย จ.ปทุมธานี  พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภจว.ปทุมธานี นายเสวก ประเสริฐสุข อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรสามโคก ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ รองประธาน กต.ตร.(ไร้พรมแดน)  นายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคก

พันตำรวจเอกดุรกร สิทธิสมบูรณ์

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันแจกถุงยังชีพ 3,000 ชุด ให้กับประชาชนชาวตำบลสามโคก เนื่องจากทางวัดโบสถ์และองค์กรต่างๆได้คำนึงเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนและด้วยความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งได้สนองพระราชดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกโดยการแจกถุงยังชีพ 3,000 ชุด มีประชาชนร่วมกันบริจาคสิ่งของเข้ามาช่วยเป็นจำนวนมากทั้งนี้ยังมีประชาชนนำเจลล้างมือมาร่วมแจกด้วย โดยก่อนเข้ารับสิ่งของได้มีการตรวจคัดกรอง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคก และการเว้นระยะห่าง 2 เมตรประกาศของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม