#สุรินทร์#โครงการชลประทานสุรินทร์จัดกิจกรรม ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ปีที่ 118

#สุรินทร์#โครงการชลประทานสุรินทร์จัดกิจกรรม ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ปีที่ 118

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายประเทือง  วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธงชัย  สิริทองสาคร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ นำหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุรินทร์

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน 118 ปี กรมชลประทาน โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณหัวงานโครงการชลประทานสุรินทร์ กิจกรรมปล่อยปลายี่สก จำนวน 15,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ นำมาปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง   กิจกรรมร่วมทำบุญถวายเพลพระจำนวน ๙ รูปและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ล่วงลับไปแล้ว  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง  โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ปุรุศักดิ์  แสนกล้า  ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม