สตูล “กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2563”

สตูล “กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2563”

พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ร.5 พัน.2 พร้อมด้วย คุณรุจิรา คณะทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.5 พัน.2 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและสมาชิกแม่บ้านจิตอาสาของหน่วย  จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย.63 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 42 พรรษา

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติโดยดำเนินการปลูกพรรณไม้ยืนต้น (ต้นพะยูง) และหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล และจัดกิจกรรมจิตอาสาขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เก็บขยะ และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณคูคลองเส้นทางหน้าค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

นิตยา  แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม