ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคณะทำงานฯ รมช.มหาดไทย มท.2 เยี่ยม ปลอบขวัญให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19″

ทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคณะทำงานฯ รมช.มหาดไทย มท.2 เยี่ยม ปลอบขวัญให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19″

ที่ไหนมีทุกข์ ที่นั่นมีเราคลายทุกข์”
วันนี้ 11 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น เยี่ยม ปลอบขวัญให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 โดยนำความห่วงใยจาก นาย นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย มท.2 และคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดไข่ไก่ปลากระป๋องข้าวสารมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แขวงกระทุ่มราย, เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยมีว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ,สจ.สำราญ ตลับเพร็ช คณะทำงานฯ รมช.มหาดไทย มท.2 และทีมงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตหนองจอกอำนวยการคัดกรอง โดยได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเบื้องต้นมายังพี่น้องประชาชนแล้วเริ่มตั้งแต่การคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าน้ำประปาลดค่าไฟค่าน้ำประปาลง 20% และพี่น้องชาวต้องเจาะที่เป็นเกษตรกรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ทำการเยียวยาช่วยเหลือซึ่งต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและบูรณะปรับสภาพจิตใจเร่งส่งเสริมเรื่องการมีงานทำ โดยที่ถุงผ้าที่นำมามอบนี้จะมี QR Code ID Line สำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะมีงานทำเราใช้โครงการภายใต้ชื่อว่า” เรียนจบพบงาน” เป็นโครงการของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ( ปริญญ์ พานิชภักดิ์) และหาก ในพื้นที่มีอะไรที่เกิดปัญหาทางทีมงานเราจะลงภาคสนามเพื่อไปแก้ไขปัญหาอย่างนั้นพรุ่งนี้

ข่าวที่น่าติดตาม