จันทบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะทำงานออกตรวจตลาดนัด รณรงค์สวมหน้ากากป้องกันโควิด-19 เว้นระยะห่าง

จันทบุรี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะทำงานออกตรวจตลาดนัด รณรงค์สวมหน้ากากป้องกันโควิด-19 เว้นระยะห่าง

หากไม่เชื่อฟังพร้อมดำเนินการตามกฎหมายควบคุมโรค

ที่ตลาดคลองถม เขาไร่ยา นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะทำงานควบคุมโรค ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหะสถาน การเว้นระยะห่างของการจัดร้านจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ภายหลังผ่อนคลายระยะที่ 3 ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะไม่พบผู้ป่วยมาเกือบ 3 เดือน แล้วแต่เพื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 ที่อาจกลับมาแพร่ระบาดได้ในรอบ 2 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้มีคำสั่งไปถึงอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอให้มีการตั้งจุดตรวจและมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจากหน่วยงานในท้องที่ที่ได้รับแต่งตั้ง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ตำบล กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านประจำจุดตรวจ เพื่อควบคุมบังคับใช้กฎหมายประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เน้นสถานที่ชุมชน ตลาดสด ตลาดนัด และ แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้แบ่งคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการลงติดตาม และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจชุมชน และเมื่อเจอผู้ฝ่าฝืนในรอบแรกจะว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้ากระทำผิดซ้ำก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อนในจังหวัดจันทบุรีต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน หากพบกระทำผิดจะไม่ให้เข้าพื้นที่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม