จันทบุรี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรช่วยเหลือชาวสวนผลไม้

 

กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบางจะอ้าย อ.มะขาม จ.จันทบุรีพร้อมช่วยเหลือขยายพื้นที่กักเก็บน้ำเขื่อนศาลทราย

วันนี้ ( 11 มิ.ย.63 ) ที่โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร บ้านบางจะอ้าย  หมู่ 7 อ.มะขาม จ.จันทบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอาชว์ชัญชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบางจะอ้าย อ.มะขาม และตัวแทนเกษตรกรให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการขอรับความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยนายประเยาว์ วัยธรรม ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอรับการสนับสนุนแก้ปัญหาระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบที่ชำรุดใช้งานไม่ได้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

ได้แนะนำให้ทางจังหวัดจันทบุรีรีบนำเรื่องเข้าที่ประชุม ก.บ.จ.อย่างเร่งด่วนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินกู้ 4 แสนล้านบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาปรับปรุงพัฒนา เบื้องต้นคาดใช้งบประมาณ 70 ล้านบาท พร้อมเสนอให้มีการจัดการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบ เพิ่มพื้นที่การส่งน้ำให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมีสระกักเก็บน้ำเพื่อกระจายน้ำช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ยอมเสียสละพื้นที่บางส่วนเพื่อจัดทำสระกักเก็บน้ำสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีน้ำต้นทุนมากจากปริมาณน้ำฝน แต่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพียงพอ เมื่อถึงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้กำลังจะออกสู่ตลาดเกษตรกรก็จะประสบปัญหาภัยแล้งการแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนท่อน้ำดิบและขยายพื้นที่การให้บริการน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นจะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง ขณะที่เขื่อนศาลทรายได้มอบหมายให้ชลประทานจังหวัดทำโครงการขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ภายหลังจากติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรคเรื่องการสูบน้ำเพื่อการเกษตรเสร็จแล้ว นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมมอบนโยบาย รับทราบผลการดำเนินโครงการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี

นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม