“ศาลยุติธรรม New Normal”อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาสายตรงครั้งแรก! ถึงเรือนจำยกระดับเข้าถึงความยุติธรรมแก่จำเลยที่ถูกคุมขัง

“ศาลยุติธรรม New Normal”อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาสายตรงครั้งแรก!  ถึงเรือนจำยกระดับเข้าถึงความยุติธรรมแก่จำเลยที่ถูกคุมขัง

 

วันนี้ (10 มิถุนายน 2563) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าตามที่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาได้มีดำริว่า ที่ผ่านมานับแต่ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จสิ้นกว่าที่ศาลชั้นต้นจะอ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟังจะต้องผ่านขั้นตอนในการส่งสำนวนและซองคำพิพากษาศาลฎีกาผ่านทางระบบ
สารบรรณของแต่ละศาลและศาลชั้นต้นจะต้องนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาและส่งหมายให้คู่ความทุกฝ่ายทราบตลอดจนรอผลการส่งหมาย กว่าจะพร้อมอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาก็อาจใช้เวลานานหลายเดือน
ซึ่งหากผลคำพิพากษาศาลฎีกาทำให้จำเลยได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับประโยชน์จากหมายจำคุกคดีถึงที่สุด
ก็จะทำให้จำเลยเสียโอกาสเหล่านั้นไปในช่วงเวลาดังกล่าวไป จึงได้วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาในคดีอาญาที่ศาลฎีกาโดยจัดให้มีการถ่ายทอด
ภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Video Conference) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการที่จะต้องส่งสำนวนและคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาในคดีอาญาที่จำเลยต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีไปให้ศาลชั้นต้นทั่วประเทศอ่านแทนศาลฎีกา

ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. ผู้พิพากษาศาลฎีกาออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา
ในคดีอาญาเรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
(Video Conference) เป็นครั้งแรก ซึ่งตัวจำเลยถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง มีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำนั้นอยู่เป็นสักขีพยาน ยืนยันตัวตนจำเลยตลอดการอ่านคำพิพากษา ตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ฯ โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์ และมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายปล่อยตัวจำเลยไปในทันที นอกจากนี้เวลา 10.30 น.ยังมีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาที่ศาลฎีกา
ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) กับศาลจังหวัดนครสวรรค์และศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการเบิกตัวจำเลยที่ 2 ที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์แม้จะเป็นคดีอาญาของศาล
จังหวัดนครสวรรค์ก็ตาม โดยเป็นคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ คดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายปล่อยตัวจำเลยที่ 2 ทันที
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่านับเป็นครั้งแรกที่มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพให้จำเลยซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำฟัง เป็นการลดขั้นตอน ลดการเบิกตัวจำเลยมาศาลในกรณีที่สามารถเชื่อมสัญญาณกับเรือจำได้ ลดการใช้เครื่องพันธนาการ และลดความเสี่ยงในการหลบหนีเมื่อมีการควบคุมจำเลยมาศาล อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจำเลยที่ถูกคุมขัง
ในระหว่างการพิจารณาคดี ทำให้จำเลยและคู่ความสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำหรือสถานที่กักขัง อีกด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม