เชียงใหม่ # จิตอาสา มทบ.33 รวมพลังสร้างสุขแก่ประชาชน ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์ “

เชียงใหม่ # จิตอาสา มทบ.33 รวมพลังสร้างสุขแก่ประชาชน ร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์ “

 

 


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. มณฑลทหารบกที่ 33 พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่33 แต่งกายชุดพระราชทาน ร่วมสานพลังทำดีด้วยกายบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมใจน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์ ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจทำกิจกรรมความดีต่อเนื่องเราทำความดี ด้วยหัวใจ ” จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์ ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300  คน โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายและวาจา บำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลนครพิงค์ ช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ใบไม้หญ้าแห้ง ตัดตกแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และเก็บกวาดเศษหิน ดิน ทราย ตามบริเวณปากท่อระบายน้ำ รวมถึงไหล่ทางถนน ภายในบริเวณพื้นที่ฯ

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม